Bukit Barisan

Sejarah Peradaban seperti Sejarah Alam yang Berulang

DVD Kajian Ahlus Sunnah

Posted by Bukit Barisan pada April 1, 2009

Bismillah,
Bagi yang berminat akan kajian dakwah ahlus sunnah silahkan kunjungi
http://muslim-audio.org/koleksi-dvd-tasjilat-al-ilmi
 

ISI DVD 1:
1 Firman Allah Ta’ala : “Kami Wasiatkan Pada Manusia Kepada Kedua Orang Tua Berbuat Baiklah”
2 Berbuat Baik Kepada Ibu dan Keutamaan Ibu Dibanding Bapak
3 Berbuat Baik Kepada Bapak dan Lemah Lembut Ketika Berbicara Dengan Ibu
4 Membalas Kebaikan Kedua Orang Tua
5 Termasuk Dosa Besar Durhaka Kepada Kedua Orang Tua
6 Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tua Selama Bukan Maksiat Kepada Allah
7 Alangkah Meruginya Seseorang Yang Mendapati Kedua Orang Tuanya Telah Tua, Tidak Menyebabkan Dia Masuk Surga
8 Berbuat Baik Pada Orang Tua Yang Musyriq (Kafir)
9 Mencela Orang Tua Termasuk Dosa Besar
10 Siksa Bagi Orang Yang Durhaka Pada Kedua Orang Tua
11 Doa Orang Tua Terhadap Anaknya
12 Menawarkan Islam Kepada Ibu Yang Beragama Nasrani
13 Berbuat Baik Kepada Orang Tua Setelah Keduanya Meninggal
14 Tidak Menyebutkan Nama Bapaknya dan Tidak Duduk Sebelumnya
15 Kewajiban Sillaturrahim (Menyambung Tali Rahim)
16 Menyambung Tali Rahim (Silaturrahim)
17 Sesungguhnya Amalan Itu Tergantung Dengan Niatnya
18 Permasalahan Niat dan Tidak Diterima Sholat Seseorang Jika Berhadats Sampai Berwudhu
19 Pembatal-pembatal Wudhu
20 Tidak Sah Wudhu Seseorang yang Meninggalkan Sebagian Anggota Wudhunya
21 Permasalahan Al-Istijmar (bersuci dengan batu) dan Hukum Mencuci Tangan Ketika Bangun Tidur
22 Najisnya Air Jika Berubah Salah Satu dari Tiga Sifat (Warna, Rasa, Bau)
23 Mencuci Bejana Karena Jilatan Anjing
24 Penjelasan Cara Wudhu Rasulullah
25 Rasulullah Menyenangi Memulai dari yang Kanan
26 Wudhu Adalah Ibadah yang Agung Bagi Ummat Islam
27 Kesungguhan Dalam Bersiwak dan Masalah Mengusap Dua Khuf
28 Permasalahan Memasukkan Kedua Kaki Kedalam Khuf
29 Permasalahan Tentang Pengusapan Khuf
30 Tentang Pengusapan Khuf dan Permasalahan Madzi
31 Membersihkan Madzi Dengan Mencuci Seluruh Bagian Kemaluan
32 Kaidah Fiqih Bahwa Keyakinan Tidak Bisa Dibatalkan Dengan Keraguan
33 Permasalahan Mensucikan Pakaian Yang Terkena Kencing Anak Kecil
34 Permasalahan Mensucikan Tanah Yang Terkena Kencing
35 Lima Fitrah Bagi Muslimin Yang Disebutkan Rasulullah
36 Mandi Bagi Seseorang Yang Junub, Caranya dan Faedahnya
37 Tidak Wajib Wudhu Setelah Mandi Junub
38 Hal-hal Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Mandi Janabah
39 Jika Junub Maka Hendaklah dia Wudhu Sebelum Tidur
40 Wajib Mandi Bagi Seorang Wanita yang Ketika Bangun Mendapati Mani pada Dirinya
41 Permasalahan Sucinya Air Mani
42 Wajibnya Mandi Setelah Bersetubuh Walaupun Tidak Mengeluarkan Mani
43 Pembahasan Permasalahan Tayammum
44 Tata Cara Tayammum Yang Diajarkan Rasulullah
45 Allah Menjadikan Bagi Ummat Rasulullah Bumi Sebagai Tempat Sholat dan Alat Pensuci
46 Permasalahan-permasalahan yang Berkenaan dengan Tayammum
47 Permasalahan Haid Pada Wanita
48 Tidak Wajib Mandi Setiap akan Sholat bagi Wanita yang Istihadhah
49 Bolehnya Suami Istri yang Junub Mandi dari Satu Tempat
50 Tidak Mengqadha’ Sholat bagi Wanita yang Haid
51 Waktu yang ditentukan Dalam Sholat
52 Seutama-utama Amalan dengan Badan adalah Sholat pada Waktunya
53 Waktu Utama Sholat Shubuh adalah Ketika Malam Masih Gelap dan Boleh Saat Isfar
54 Waktu-waktu yang Utama dalam Sholat Lima Waktu
55 Sholat Al-Wustho Adalah Sholat Asar
56 Sholat Al-Wustho Adalah Sholat Asar dan Penjelasan Waktu Utama Sholat Isya’
57 Jika Makan Malam Telah Dihidangkan, Sholat dulu atau Makan Dulu ??
58 Waktu-waktu yang dilarang untuk Sholat Mutlaqoh
59 Mengganti Sholat yang Terluput dan Susunannya
60 Wajibnya Sholat Jama’ah dan Keutamaannya dibanding Sholat Sendirian
61 Besarnya Pahala Sholat Jama’ah dibandingkan Sholat Sendirian
62 Kalau Manusia tahu Besarnya Pahala Sholat Jama’ah Isya’ dan Subuh, mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak
63 Faedah dalam Bab Wajibnya Sholat Jama’ah
64 Tidak Boleh Melarang Wanita Muslimah ke Masjid dengan Dua Syarat
65 Sholat-sholat Sunnah Rawatib
66 Sholat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Sholat Shubuh Lebih Baik dari Dunia dan Isinya
67 Adzan dan Iqomah didalam Islam
68 Permasalahan Adzan dan Iqomah
69 Menghadap Kiblat Ketika Sholat
70 Meluruskan dan Merapatkan Shaf dalam Sholat termasuk dari Kesempurnaan Sholat
71 Letak-letak Shaf didalam Sholat Jama’ah
72 Posisi Seorang yang Sholat Bersama Imam
73 Syarat untuk Seseorang Menjadi Imam Sholat
74 Imam Sholat untuk Diikuti Bukan Didahului
75 Sholat dibelakang Imam yang Sholat dengan Duduk
76 Bagaimana Sholat Orang yang Tidak Mampu Berdiri
77 Tata Cara Turun Ketika Hendak Sujud
78 Tata Cara Turun Ketika Hendak Sujud dan Bangkit dari Sujud
79 Mengucapkan Amin Bagi Imam dan Makmum
80 Hendaknya Seorang Imam Memperingan Sholatnya Sehingga tidak Memberatkatkan Makmum
81 Mustahabnya Membaca Doa Istiftah
82 Tatacara Sholat Rasulullah
83 Beristinja’ Dengan Menggunakan Air dan Batu
84 Larangan Memegang Kemaluan Dengan Tangan Kanan Ketika Kencing
85 Siksa Kubur Karena Air Kencing dan Adu Domba
86 Permasalahan Lain Yang Berhubungan Dengan Masuk Ke WC dan Bersuci
87 Bersiwak Adalah Amalan Sunnah Yang Sudah Asing Bagi Muslimin
88 Faedah Siwak Antara Lain Untuk Menjaga Kebersihan Mulut dan Mengikuti Sunnah Rasulullah
89 Cintailah Siwak Sebagaimana Rasulullah Mencintainya
90 Tuntunan Doa Ketika Masuk Ke WC
91 Permasalahan Bolehkah Menghadap Kiblat Saat Buang Hajat ?
92 Dilarangnya Mendahului Ramadhan dengan Berpuasa Satu atau Dua Hari Sebelumnya
93 Terlarangnya Puasa pada Hari yang Meragukan (Yaumu Syak)
94 Permasalahan yang Berkaitan dengan Melihat Hilal dalam Menentukan Masuknya Bulan Ramadhan atau Keluar Darinya
95 Bersahurlah, Sesungguhnya pada Sahur ada Barokah
96 Permasalahan Niat Ketika hendak Melakukan Puasa Ramadhan atau Puasa Lainnya
97 Bagaimana Puasa Seorang yang Junub Ketika Mendapati Terbitnya Fajar
98 Pembatal Puasa dan Seuatu yang tidak Membatalkan dalam Puasa
99 Tentang Pensyariatan Puasa Ramadhan
100 Hukum Qurban Dalam Al Quran dan Sunnah
101 Hukum Ragu-ragu Dalam Hadats dan Wudhu
102 Ketetapan Tentang Hukum Sucinya Mani
103 Larangan Mencela Para Sahabat
104 Fiqih Wudhu Masalah Mengusap Kaki
105 Bersegera Dalam Kebaikan dan Jangan Ditunda-tunda
106 Adab Yang Paling Agung Adalah Betauhid Kepada Allah
107 Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya Adalah Menjawab Salamnya
108 Hak Muslim Terhadap Muslim Lainnya Adalah Menjawab Salamnya dan Memenuhi Undangannya
109 Apabila Seorang Muslim Mengundangmu Maka Penuhilah Undangannya
110 Apabila Seorang Muslim Minta Nasehat Maka Nasehatilah Dia
111 Apabila Seorang Muslim Bersin Maka Jawablah Pujiannya dengan Doa
112 Apabila Seorang Muslim Sakit Maka Jenguklah
113 Lihatlah Orang yang Lebih Rendah dari Dirimu dalam Permasalahan Harta Dunia
114 Kebaikan adalah Akhlak yang Baik
115 Larangan Berbisik Tanpa Menghiraukan Yang Lain
116 Dilarang Mengusir Seseorang dari Tempat Duduknya
117 Jika Selesai Makan Maka Jangan Diusap Tangannya Sebelum dijilat
118 Hendaklah Anak Kecil Mengucapkan Salam Kepada Orang yang lebih Besar
119 Apabila Orang Banyak Lewat Maka Cukup Satu Orang Yang Memberi Salam
120 Janganlah Memulai Salam Kepada Yahudi dan Nashrani
121 Apabila Kamu Bersin Maka Ucapkanlah Alhamdulillah
122 Bolehkah Makan dan Minum dengan Berdiri ??
123 Apabila Memakai Sandal Hendaklah Mendahulukan Kaki Kanan
124 Janganlah Seseorang Berjalan dengan Satu Sandal
125 Menyambung Tali Rahim Penyebab Dicintai Keluarganya
126 Berbuat Baik Kepada Keluarga Yang Paling Dekat Kemudian Yang Dekat Lainnya
127 Sesungguhnya Setiap Amalan Tergantung Pada Niatnya
128 Proses Kejadian Manusia dalam Perut Seorang Ibu
129 Setiap Perkara Baru Dalam Agama Akan Tertolak
130 Sesungguhnya yang Halal dan Haram Telah Jelas dan diantaranya ada Subhat
131 Ikhlas Dalam Beragama
132 Meninggalkan Sunnah Tanda Kehancuran
133 Sifat Kejujuran
134 Nasehat Sabar
135 Kelebihan Ilmu Dibanding Harta
136 Sekilas Penjelasan tentang Masalah Pembayaran Zakat
137 Bantahan Terhadap Subhat Dalam Permasalahan Pembayaran Zakat
138 Dakwah Anbiyaa Dakwah Illallah
139 Nasehat Bagi Yang ingin Menikah
140 Bersabarlah dalam Menghadapi Segala Musibah yang Menimpa
141 Larangan Bersikap Ekstrim dalam Agama
142 Tanya Jawab Berbagai Macam Permasalahan
143 Hati-hati Menghadapi Kesesatan
144 Obat Penyakit Dhohir dan Bathin
145 Nasehat Ays-Syaikh Muqbil Rahimahullah Kepada Muslimin
146 Akibat Berbuat Maksiat
147 Mengenal Dakwah Ahlussunnah Wal Jama’ah
148 Kemuliaan dan Kesempurnaan Islam
149 Sifat Mahabbah Bagi ALLAH
150 Nasehat Ali Pada Kumail bin Ziyad, Posisikan Diri Anda Pada Jalan Kebenaran
151 Bersatulah wahai Muslimin dan jangan Berpecah Belah
152 Adab-adab yang perlu dijaga Seorang Muslim Dalam Menghadapi Perselisihan
153 Sikap yang Benar bagi Seorang Muslim dalam Menghadapi Perselisihan
154 Tafsir Al – Quran Al – Fatihah
155 Tafsir Al – Quran Sebagian Surah Al – Baqarah
156 Tanda – Tanda Hari Kiamat
157 Akibat Maksiat Adalah Bencana
158 Jangan Tertipu Dengan Perhiasan Dunia
159 Antara Mukmin Satu Dengan Yang Lainnya Seperti Satu Bangunan
160 Dakwah Ahlussunnah Lebih Mahal Harganya dari Apa Yang Kita Miliki
161 Bertakwalah Kepada Allah, Allah Akan Tunjuki Kalian Kepada Jalan-Nya
162 Keutamaan Ilmu
163 Sebab-sebab yang Bisa Menjaga Kehormatan Seorang Wanita Muslimah
164 Membongkar Kedustaan Dakwah Sururiyyah
165 Fatwa Asy-Syaikh Muqbil Terhadap Abdurrahman Abdul Kholiq dan Dakwahnya
166 Siapa Yang Berpegang Kepada Al-Quran dan Sunnah Dia Akan Selamat
167 Membongkar Kejelekan Perkara Baru Dalam Agama
168 Pentingnya Menuntut Ilmu Syar’i (Ilmu agama)
169 Istiqomah dalam menuntut ilmu
170 Istiqamah di atas Manhaj Salaf
171 Upaya mendapatkan hidayah
172 Bahaya Islam Liberal dan Radikal
173 Penyeruan Kepada Sahadat
174 Peperangan antara Tauhid dan Syirik
175 Permasalahan Adzan
176 Mencuci Tangan Setelah Bangun Tidur
177 Sholat Dengan Menghadap Kiblat
178 Mencuci Bejana Karena Jilatan Anjing
179 Hukum Thaharah Masalah Niat dan Whudu
180 Permasalahan Hukum Dalam Wudhu
181 Permasalahan Hukum Mengusap Khuf
182 Masalah Kristenisasi Umat Islam
183 Seseorang Disiksa Karena Air Kencing dan Adu Domba
184 Permasalahan Syafa’at
185 Sikap Menghadapi Fitnah
186 Ikhlas Dalam Agama Allah
187 Jangan Memulai Salam Pada Yahudi dan Nasrani
188 Prinsip Menghadapi Fitnah
189 Yakin dan Tawakal kepada Allah
190 Permasalahan Tauhid
191 Ikhlas Dalam Agama Allah
192 Tata Urut Proses Menjelang Pernikahan (Sampai Melihat Calon)
193 Pentingnya Ilmu Agama
194 Pentingnya Mengikuti Manhaj Salaf
195 Sebab-sebab Mendapatkan Hidayah
196 Mengikuti Rasulullah Dalam Beragama
197 Hak-hak Tetangga
198 Solusi atas Problema Syirik
199 Perkara Baru Dalam Agama Islam Penyebab Perpecahan
200 Tanya Jawab Berbagai Macam Permasalahan dalam Agama
201 Membersihkan Keyakinan dari Kotornya kekufuran
202 Pengertian dan Hakekat Puasa
203 Bantahan Terhadap Syubhat Musrikin
204 Ibadah Rasulullah di Bulan Ramadhan
205 Bantahan Terhadap Syubhat Musyrikin
206 Penetepan Masuknya Ramadhan
207 Hukum Puasa Wishol (puasa bersambung)
208 Penyembahan Musyrikin Terhadap Kuburan
209 Petunjuk Rasulullah dalam Berbuka Puasa
210 Wajibnya Mengingkari Kemungkaran
211 Beberapa Amalan orang Musyrik
213 Hukum Berpuasa pada hari meragukan
214 Puasa Rasulullah dalam Safar
215 Sunnah-Sunnah Dua Hari Raya
216 Hal Yang dibolehkan dan dilarang pada siang bulan Ramadhan
217 Sebab-Sebab Turunnya Pertolongan Allah
218 Semangat Para Ulama dalam menuntut Ilmu
219 Mukaddimah dan Arti daripada Sholawat
220 Pengertian Tauhid dan Pembagian Tauhid
221 Hakekat Orang yg Bertauhid
222 Larangan berbuat Syirik dan 10 Wasiat Allah
223 Hak Allah dan Hak Hamba
224 Keutamaan Tauhid
225 Fatawa Asy-Syaikh Muqbil tentang Ramadhan
226 Fatawa Asy-Syaikh Muqbil Seputar Sholat Tarawih
227 Jalan Keluar dari Fitnah
228 Ketegasan Terhadap Penyimpangan
229 Haramnya Berbuat Dholim
230 Wasiat terhadap Para Wanita
231 Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah
232 Hukum-Hukum tentang Nikah
233 Tawassul yang Disyariatkan dan Tawassul yang Bathil
234 Hidayah dan Takdir Allah
235 Tabarruk (mencari Barakah) yang disyariatkan
236 Tabarruk ( Mencari Barakah ) yang tidak diperbolehkan
237 Janganlah Kalian Berbuat Syirik Kepada Allah Dengan Sesuatu Apapun
238 Hak Allah Atas Hambanya dan Hak Hamba atas Allah
239 Permasalahan Hak Allah Atas Hambanya dan Hak Hamba atas Allah
240 Keutamaan Tauhid dan Apa Yang Dihapuskannya dari Dosa
241 Permasalahan Bab Keutamaan Tauhid dan Apa Yang Dihapuskannya dari Dosa
242 Merealisasikan Tauhid Masuk Syurga Tanpa Hisab
243 Takut Pada Kesyirikan
244 Berdakwah Kepada Syahadah Laailaahaillallah
245 Sejarah Diutusnya Muadz Ibnu Jabal Oleh Rasulullah ke Yaman Untuk Berdakwah
246 Kafirkah Seorang Muslim Yang Meninggalkan Sholat ??
247 Keutamaan Ali dan Bantahan terhadap Rafidhoh dan Nawasib
248 Dakwah Kepada Syahadah Laailahaillallah Jalan Para Rasul
249 Hati-hati Terhadap Doa Orang Yang Di Dholimi
250 Tafsir Tauhid dan Syahadah Laailahaillallah
251 Cinta Mukminin Pada Allah Adalah Cinta Tauhid
252 Syahadah Membuat Harta dan Darah Seseorang Haram Untuk Diambil dan Ditumpahkan
253 Termasuk Syirik Menggantungkan Lingkaran dari Emas, Perak, Besi, dan Benang dengan Tujuan Menolak atau Menghilangkan Musibah
254 Ucapan Ibnul Qoyyim Tentang Sebab dan Akibat
255 Termasuk Syirik Berdoa kepada Selain Allah
256 Termasuk Syirik Menggantungkan Lingkaran dari Kuningan Bertujuan Menghilanglan Bala’
257 Termasuk Syirik Menggantungkan Jimat dan Lingkaran dari Benang Bertujuan Menghilanglan Bala’
258 Permasalahan Penting Pada Permasalahan “Termasuk Syirik Menggantungkan Lingkaran dari Emas, Perak, Besi, dan Benang”
259 Perkara Yang Terlarang dan Syirik Dalam Ruqiyah dan Tamimah
260 Perkara Yang Terlarang dan Syirik Dalam Ruqiyah, Tamimah dan Tiwalah
261 Orang Yang Menggantungkan Sesuatu Akan Allah Pasrahkan Dia Pada Sesuatu Tersebut
262 Rasulullah Berlepas Diri Pada Orang Yang Mengikat Jenggot, Menggantungkan Watar dan Bersuci dengan Tulang dan Kotoran Hewan
263 Terlarangnya Menggantungkan Tamimah Walaupun Ayat Al Quran
264 Barangsiapa Mencari Barakah Pada Pohon dan Batu Maka Syirik
265 Contoh-contoh Mencari Barakah Dengan Cara Yang Dilarang Syari’at Islam
266 Tiga Berhala Yang Menjadi Sesembahan Kaum Musrikin Jahiliyah (Al-Laata, Al-’Uzza, Al-Manat)
267 Seseorang Yang Baru Masuk Islam Dikhawatirkan Masih Tersisa Kesesatan Padanya
268 Kebodohan Bisa Menjatuhkan Seseorang Kedalam Perbuatan Syirik, Maka Berilmulah Tentang Tauhid
269 Tidak Bolehnya Mencari Berkah Kepada Orang Sholeh dan Selain Mereka
270 Permasalahan Pada Bab Barangsiapa Mencari Barakah Pada Pohon dan Batu Maka Syirik
271 Permasalahan Menyembelih untuk Selain Allah
272 Permasalahan Hukum Sembelihan Muslim, Kafir dan Ahlul Kitab
273 Allah Melaknat Orang Yang Menyembelih Untuk Selain Allah
274 Allah Melaknat Orang Yang Melaknat Kedua Orang Tuanya
275 Allah Melaknat Orang Yang Merubah Batas-batas Tanah di Bumi
276 Masuk Surga dan Neraka Karena Seekor Lalat
277 Faedah-faedah dari Permasalahan Menyembelih untuk Selain Allah
278 Perincian Apakah Kafir Seseorang Yang Dipaksa atau Tidak Kafir ??
279 Seseorang Yang Dipaksa dan Hatinya ada Kecenderungan Pada Kekafiran Tersebut Maka Dia Kafir
280 Larangan Menyembelih Untuk Allah Ditempat Penyembelihan Untuk Selain Allah
281 Termasuk Syirik Bernadzar Untuk Selain Allah
282 Termasuk Syirik Meminta Tolong Pada Selain Allah
283 Termasuk Syirik Beristighotsah dan Berdoa Pada Selain Allah
284 Firman Allah “Apakah Mereka Menyekutukan Sesuatu Yang Tidak Menciptakan Apapun”
285 Firman Allah “Sampai Ketika Dihilangkan Rasa Takut”
286 Permasalahan Syafa’at
287 Engkau Tidaklah Bisa Memberi Hidayah Kepada Orang Yang Engkau Cintai
ISI DVD 2:
1 Siapa Asy-Syaikh Muhammad
2 Penjelasan Kalimat Basmalah
3 Mengenal Allah dan Nabi
4 Beramal dan Berdakwah dengan Ilmu
5 Beramal dan Sabar
6 Dalil Dengan Surat Al Ashr
7 Siapa Imam Syafi’i ?
8 Berilmu Sebelum Ucapan dan Amal
9 Tiga Perkara Tentang Tauhid
10 Allah Tidak Ridha Disekutukan
11 Tidak Loyalitas Kepada Yang Menentang Allah dan Rasul-Nya
12 Taat Pada Rasul dan Bertauhid Kepada Allah
13 Tujuan Diciptakannya Manusia
14 Tiga Prinsip Dalam Islam
15 Siapa Rabbmu ?, Rabbku Adalah Allah
16 Penjelasan Ayat Syar’iyah dan Qauniyah
17 Rabb, Dialah Yang Berhak Diibadahi
18 Pokok Dasar Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah
19 Allah Tidak Akan Membiarkan Makhluknya Begitu Saja Tanpa Aturan
20 Allah Tidaklah Menciptakan Manusia dengan Sia-sia tapi Ada Tujuannya
21 Allah Tidak Ridha Disekutukan Dalam Hal Ibadah
22 Hendaklah Beribadah Kepada Allah Saja Dengan Ikhlas
23 Perkara Yang Paling Besar Yang Diperintahkan Allah Adalah Tauhid
24 Penjelasan Tentang Pembagian Tauhid
25 Kalau Kamu Ditanya Siapa Rabbmu, Rabku Adalah Allah
26 Penjelasan Tentang Harapan dan Rasa Takut
27 Al-Inabah Lebih Tinggi Tingkatannya daripada at-Taubah
28 Penjelasan Tentang Permasalahan Al-Isti’anah
29 Penjelasan Tentang Permasalahan Istighotsah
30 Penjelasan Tentang Permasalahan Sembelihan
31 Penjelasan Tentang Permasalahan Nadzar
32 Mengenal Islam Dengan Dalil-dalilnya
33 Islam Mempunyai Tiga Tingkatan
34 Sesungguhnya Rukun Islam Itu ada Lima
35 Dalil Mengenai Persaksian Bahwa Muhammad Adalah Utusan Allah
36 Dalil Tentang Sholat, Puasa dan Tafsir Tauhid
37 Tingkatan Kedua Dalam Islam Adalah Al-Iman
38 Rukun Iman Ada Enam dan Penjelasannya
39 Beriman Kepada Nama-nama dan Sifat-sifat Allah
40 Beriman Kepada Malaikat-malaikat Allah
41 Hasil-hasil Mulia Dari Beriman Kepada Malaikat Allah
42 Beriman Kepada Kitab-kitab Allah
43 Beriman Kepada Rasul Allah
44 Empat Perkara Dalam Beriman Kepada Rasul Allah
45 Beriman Kepada Hari Kebangkitan
46 Beriman Tentang Adanya Nikmat dan Adzab Kubur
47 Beriman Tentang Adanya Alam Barzakh
48 Beriman Kepada Takdir Yang Baik dan Yang Buruk
49 Qodariyah Kelompok Sesat Dalam Permasalahan Takdir
50 Beramallah, Karena Setiap Orang Akan Dimudahkan Sesuai Takdirnya
51 Buah dari Beriman Kepada Takdir Allah
52 Tingkatan Ketiga Dalam Islam Adalah Al-Ihsan
53 Mengenal Nabi Kita Muhammad
54 Wajibnya Hijrah Dari Negeri Kafir Ke Negeri Islam
55 Syarat Bolehnya Seorang Muslim Pergi ke Negeri Kafir
56 Bolehkah Seorang Muslim Pergi ke Negeri Kafir ??
57 Mayoritas Dakwah Rasulullah Adalah Tauhid
58 Tidak Ada Kebaikan Kecuali Rasulullah Tunjukkan Kepada Ummatnya
59 Beriman Kepada Hari Kebangkitan
60 Perhitungan Amal dan Balasan Amal
61 Barangsiapa Yang Mengingkari Hari Kebangkitan Maka Dia Kafir
62 Para Rasul Diutus Sebagai Pemberi Khabar Gembira dan Khabar Bertakut
63 Mereka para Nabi dan Rasul Memerintahkan Ummatnya Untuk Ibadah Hanya Kepada Allah
64 Lima Jenis Pimpinan Para Taghut
65 Pelaku dan Meridhoi Sihir adalah Kufur
66 Jenis Sihir
67 Melepaskan Diri Dari Sihir
68 Keluar dari Syari’at Muhammad, maka Dia Kafir
69 Mayoritas Penghuni Neraka adalah Wanita, kenapa ??
70 Penyembahan Kepada Selain Allah adalah Kekafiran
71 Islam Adalah Limpahan Nikmat dari Allah
72 Bahaya Islam Liberal dan Radikal
73 Prinsip-Prinsip Aqidah dan Manhaj Ahlussunnah
74 Bahwa Agama Para Rasul Itu Satu Yaitu Agama Tauhid
75 Nuh Diutus Kepada Hamba Yang Ghuluw Kepada Orang-orang Sholeh
76 Hanya Tauhid Rububiyah Belum Memasukkan Seseorang Kedalam Islam
77 Rasulullah Memerangi Kaum Musrikin Yang Hanya Mengakui Tauhid Rububiyah
78 Rasulullah Memerangi Kaum Musrikin Yang Mengingkari Tauhid Uluhiyah
79 Penjelasan Tentang Doa, Sembelihan, Nadzar, dan Istighosah
80 Kaum Musyrikin Merasa Heran Ketika Rasulullah Mengajak Untuk Mengibadahi Allah Semata
81 Allah Tidak Mengampuni Dosa Syirik dan Mengampuni Dosa Selainnya
82 Kebanyakan Manusia Telah Terjatuh Kepada Perbuatan Syirik
83 Seseorang Bisa Kafir Dengan Kalimat Yang Keluar dari Lisannya
84 Kafirkah Seseorang Yang Bodoh Melakukan Kekafiran ??
85 Syarat-syarat dan Penghalang Seseorang Bisa Divonis Kafir
86 Allah Menjadikan Musuh-musuh Setiap Penegak Tauhid, Maka Bersabarlah
87 Persiapkan Ilmu Agama Untuk Menghadapi Kaum Musyrikin
88 Tentara Allah Merekalah Yang Akan Menang
89 Penegak Tauhid Mereka Akan Menang Secara Hujjah dan Pedang
90 Al-Quran Akan Menghancurkan Subhat-subhat Ahlul Bathil
91 Ahlul Bathil Mereka Berdalil Dengan Dalil Yang Lemah dan Palsu
92 Hindari Semua Ahlul Bathil Karena Mereka Berbahaya
93 Permasalahan Tahdzir dan Hadzr Terhadap Ahlul Bathil
94 Jawaban Yang Muhkam (Jelas) Akan Mematahkan Hujjah Ahlul Bathil
95 Subhat Musyrikin, Kami Tidak Menyembah Orang Sholeh tetapi Sebagai Perantara antara Kami dengan Allah
96 Perbuatan Kaum Musrikin Dahulu Ditiru Orang Musrikin Sekarang
97 Musrikin Dahulu Terdapat Orang yang Menyembah Berhala dan Sholihin
98 Allah Telah Mengkafirkan Orang yang Beribadah Kepada Berhala dan Orang Sholeh
99 Subhat Musyrikin Bahwa Bersandarnya Mereka Kepada Orang Sholeh Bukan Ibadah
100 Doa Adalah Ibadah maka Berdoa Kepada Selain Allah adalah Perbuatan Syirik
101 Rasulullah Tidak Dapat Memberi Syafaat Kecuali Atas Izin dari Allah
102 Penjelasan Tentang Syafa’at Yang Haram dan Syafa’at Syirik
103 Tidak Boleh Minta Syafaat Kepada Rasulullah, tapi Mintalah Kepada Allah
104 Bantahan Subhat Musrikin, Bahwa Penyandaran Mereka Pada Orang Sholeh Bukan Syirik
105 Subhat Musrikin, Bahwa Penyandaran Mereka Pada Orang Sholeh Bukan Syirik
106 Kebanyakan Manusia yang Berbuat Syirik Karena Kebodohan Mereka Tentang Syirik itu Sendiri
107 Penisbatan Anak Kepada Allah adalah Perbuatan Kekafiran
108 Para Wali, Mereka Tidak Berhak Sedikitpun Untuk Diibadahi
109 Kesyirikan Manusia Pada Masa Sekarang Lebih Parah dari Kesyirikan Kaum Musyrikin
110 Akal Musyrikin Zaman Dahulu Lebih Sehat dibanding Akal Musyrikin Zaman Sekarang
111 Mencela Allah dan Rasulullah Adalah Perbuatan Kekafiran
112 Seseorang yang Meremehkan Tauhid adalah Sebodoh-bodohnya Manusia
113 Kekafiran itu Ada Dua yaitu Kekafiran dengan Perbuatan dan Ucapan
114 Subhat, Seseorang Yang Mengucapkan Laailahaillallah tidak Boleh dibunuh Walaupun Berbuat Syirik
115 Hukum itu dibangun atas Sesuatu yang Dhohir bukan Bathin
116 Subhat, Bolehnya Beriitstighotsah Kepada Selain Allah Secara Mutlak
117 Dilarangnya Berdoa Kepada Allah disisi Kuburan Rasulullah
118 Seorang yang Bertauhid tidak Menggantungkan Dirinya Pada Selain Allah
119 Kalimat Insya Allah Ta’ala Mengandung Dua Makna Yaitu Tahqiq dan Ta’liq
120 Orang yang Miskin Ilmu dan Pemahaman Agama Berkemungkinan Jatuh dalam Perbuatan Syirik
121 Seorang Munafiq lebih Buruk dibandingkan dengan Seseorang yang Kafir Murni
122 Kebanyakan Manusia Meninggalkan A-Haq dalam Keadaan Mereka Mengetahuinya
123 Kebanyakan Manusia Meninggalkan Tauhid dengan Alasan yang tidak dibenarkan Syaria’at
124 Kebanyakan Manusia Meninggalkan Tauhid karena Lebih Memilih Kehidupan Dunia yang Sedikit dan Sebentar
125 Pengantar Asy-Syaikh Muqbil terhadap Kitab Al-Qoulul Mufid
126 Pengantar Cetakan Ke-7 Oleh Pengarang
127 Makna dan Syarat Laailaahaillallah
128 Syarat Laailaahaillallah
129 Sahadah Muhammad Rasulullah
130 Dimana Allah ??
131 Tingkatan Dalam Agama
132 Makna Islam
133 Pembatal Islam
134 Tidak Kafir dalam Keadaan Dipaksa
135 Pengertian Al Iman
136 Rukun Iman Ada Enam
137 Rincian Rukun Iman Yang Enam
138 Beriman Kepada Takdir Allah
139 Dalil tentang Bertambahnya Iman
140 Dalil tentang Berkurangnya Iman
141 Masuknya Amalan dalam Al Iman dan Fatwa Lajnah Da’imah
142 Fatwa Lajnah Da’imah Masalah Pemahaman Murji’ah
143 Al Ihsan Adalah Rukun Yang Satu
144 Penjelasan Masalah Al Ihsan (Berbuat Baik)
145 Deinisi Tauhid dan Dalil tentang Tauhid
146 Al-Quran Kalamullah Bukan Makhluk
147 Pembagian Tauhid
148 Pembagian Sunnah
149 Tidak Diterima Amalan Kecuali dengan Dua Syarat
150 Bahaya Perbuatan Syirik Pada Allah
151 Tauhid Rububiyah Allah
152 Syirik Besar Mengeluarkan Dari Islam
153 Syirik Lafadz (Ucapan-Ucapan Syirik)
154 Amalan Syirik Tidak Diterima Allah
155 Pembagian Rasa Cinta
156 Pembagian Rasa Takut
157 Haramnya Berdoa kepada Selain Allah
158 Nadzar Adalah Ibadah Untuk Allah Semata
159 Haramnya Menyembelih Pada Selain Allah
160 Haramya Bersumpah dengan Selain Allah
161 Apakah Tukang Sihir Itu Kafir ??
162 Haramnya Mendatangi Dukun dan Tukang Sihir
163 Pengakuan Dusta Seorang Dukun terhadap Perkara Ghaib
164 Haramnya Menggantungkan Jimat
165 Hanya Allah Yang Tahu Perkara Ghaib
166 Wajib Bertawakal Hanya kepada Allah
167 Pembagian Bid’ah (Perkara Baru Dalam Agama)
168 Hati-Hati Dari Bid’ah (Perkara Baru Dalam Agama)
169 Tidak Ada Bid’ah Hasanah
170 Haram Sholat Menghadap Kuburan
171 Larangan Membangun Diatas Kuburan
172 Larangan Menyakiti Muslimin
173 Pembagian Negeri dan Ahlinya
174 Kekafiran dan Penjelasannya
175 Pembagian Kekafiran
176 Pembagian Orang Kafir
177 Hijab dan Batasan Mahram didalam Islam
178 Adab-adab Muslimah Keluar dari Rumah
179 Bahayanya Fitnah Wanita
180 Bolehnya Wanita Keluar Pada Peperangan
181 Hukum Seputar Wanita
182 Perkara Yang Menyebabkan Wanita Masuk Surga
183 Tiga Hal Yang Tidak Terputus Walaupun Seseorang Telah Meninggal
184 Ketaatan Wanita Kepada Suaminya dan Haram Mengingkarinya
185 Apabila Suami Tidak Memiliki Kasih Sayang, lalu…
186 Ketika Sang Istri Meminta Berpisah
187 Pembagian Masa Iddah dan Yang Diharamkan dalam Masa Iddah
188 Pertanyaan Seputar Khuluq dan Masa Iddah
189 Seorang Wanita Meminta Cerai Tanpa Udzur, Apa Balasan Terhadap Wanita Ini
190 Pembagian Masa Iddah dan Apa Yang Diharamkan Dalam Masa Iddah
191 Apa-apa Yang Diharamkan Dalam Masa Iddah
192 Tuntunan Menahan Pandangan dan Menjaga Kemaluan
193 Pentingnya dan Keutamaan Amalan Nasehat
194 Anjuran Untuk Ikhlas dan Menjaga Waktu
195 Dunia Adalah Negeri yang Akan Hilang dan Binasa
196 Cita-cita Tingi Para Sahabat Adalah Surga
197 Bersungguh-sungguhlah Dalam Taat Kepada Allah
198 Bersemangatlah atas Perkara yang Mendatangkan Manfaat Bagimu
199 Al-Haq Adalah Sesuatu Yang Berat dan Pahit Bagi Manusia
200 Kerugian yang Terbesar adalah seseorang Merugikan Diri Sendiri
201 Bersungguh-sungguhlah Dalam Menuntut Ilmu Sebelum Datang Kesibukan
202 Menjaga Lisan dan Keutamaan dalam Menjaganya
203 Pergunakan Lisan Dalam Perkaran yang Baik bukan Sebaliknya
204 Menahan Lisan dari Perkara Buruk Merupakan Salah Satu Dasar Iman
205 Balasan Bagi yang Berkata dengan Kebenaran
206 Wahai Kaum Muslimat, Jauhilah Perbuatan Ghibah
207 Cara Taubat dari Perbuatan Ghibah
208 Namimah (Adu Domba) Termasuk dosa Besar
209 Perbedaan Ghibah dan Namimah
210 Namimah (Adu Domba) lebih bisa Cepat Merusak dibanding Sihir
211 Dusta Adalah Perbuatan Dosa Besar, Maka Berhati-hatilah
212 Menyebarkan Rahasia Adalah Bencana Lisan
213 Termasuk Bencana Lisan Yaitu Mencela Seorang Muslim Tanpa Haq
214 Memaafkan itu Lebih Baik daripada Membalas
215 Kutukan Bagi Pelaku Maksiat Kepada Allah
216 Salah Satu Penyebab Dikabulkannya Doa
217 Celaka Bagi Seseorang yang Keluar dari bulan Ramadhan tetapi tidak diampuni dosanya
218 Persaudaraan Dalam Islam Adalah Anugerah dari Allah
219 Bergembiralah Disaat Saudaramu Gembira dan Sebaliknya
220 Darah dan Harta Seorang Muslim Haram Untuk Diambil dan Ditumpahkan
221 Takutlah Pada Perbuatan Syirik, Takutlah Kepada Perbuatan Syirik !!
222 Berucaplah Dengan Kata Yang Baik Atau Diam
223 Bersabarlah Wahai Ahlu Tauhid, Untuk Kalian Adalah Surga
224 Rasulullah Adalah Seorang Yang Sangat Pengasih dan Penyayang Kepada Ummatnya
225 Dosa Syirik Tidak Akan Diampuni Oleh Allah
226 Hidayah Adalah Inti Bagi Seseorang Untuk Berbuat Kebaikan
227 Dukun dan Tukang Sihir Banyak Menyesatkan Manusia Pada Kesyirikan
228 Salah Satu Perbuatan Syirik Besar Adalah Berdoa Kepada Selain Allah
229 Hanya Agama Islam Yang Diterima Oleh Allah Selainnya Tertolak
230 Perbuatan Syirik Adalah Sebodoh-bodoh Perbuatan
231 Wahai Muslimin , Jangan Merasa Aman Dari Makar Allah
232 Penyimpangan Terhadap Aqidah yang Benar akan Membawa Kebinasaan
233 Allah Menciptakan Jin dan Manusia dengan Tujuan Ibadah Kepada Allah
234 Surat Al-Fatihah Mengajarkan Manusia Tentang Tauhid
235 Jika Kalian Ingin Keamanan dan Petunjuk maka Bertauhidlah dan Tinggalkan Maksiat
236 Manusia diciptakan untuk Beribadah Kepada Allah
237 Rangkaian Kejadian Ketika Nyawa Mukmin dan Kafir Diangkat Oleh Allah
238 Adzab dan Nikmat Qubur
239 Tempat Berlindung Kaum Mukminin Hanya Allah
240 Berpeganglah Pada Sunnah Rasulullah
241 Allah Tidak Menerima Kecuali Yang Baik
242 Peran Nasehah Bagi Kaum Muslimin Perlu Diperhatikan
243 Ilmu dan Amal Adalah Suatu Perkara Paling Mulia
244 Mulianya Sifat Rasa Malu
245 Kehhidupan ini Hanya ada Dua Jalan, Kebenaran atau Hawa Nafsu
246 Sudah Dekat Jaman Penuh Fitnah
247 Keutamaan Para Ulama
248 Kehidupan Dunia Adalah Sebagai Jembatan Jembatan Menuju Akhirah
249 Allah Ciptakan Manusia Dalam Keadaan Kesulitan
250 Hati-hati Terhadap Perkara Subhat
251 Berdakwa Ilallah Memanggil Pada Kebaikan
252 Sabar Sikap Penting Dalam Kehidupan Manusia
253 Pakaian Takwa Adalah Yang Paling Baik
254 Sesungguhnya Manusia Selalu Dalam Kerugian
255 Allah Telah Mengharamkan Kedholiman
256 Dua Hal Yang Mencelakakan Jiwa Yaitu Jiwa dan Amalan Yang Buruk
257 Yang Paling Mulia dari Manusia Adalah Jiwanya
258 Keadaan Manusia di Padang Mahsyar
259 Sikap Lemah Lembut Sesama Muslim
260 Islam Sebagai Rahmat di Alam Ini
261 Istiqomah Diatas Agama Allah
262 Taubatan Nasuhah
263 Kebenaran Datang Pada Orang Yang Bersungguh Sungguh
264 Pentingnya Dalil Dalam Agama
265 Harta Dunia Bukan Ukuran Mulianya Seseorang Disisi Allah
266 Dakwah Adalah Kewajiban Bagi Setiap Muslim
267 Musibah Adalah Nikmat Bagi Seorang Muslim
268 Puasa Dalam Bulan Ramadhan
269 Kebodohan dan Kedzholiman Adalah Asal Segala Keburukan
270 Amerika Menjadi Fitnah Besar Bagi Kaum Muslimin
271 Wajib Berhukum Kepada Hukum Allah
272 Teror Pemikiran Penyebab Hancurnya Kaum Muslimin
273 Berdakwah Harus Dengan Ilmu Bukan Dengan Hawa Nafsu
274 Tegakkan Sunnah, Pertolongan Allah Pasti Datang
275 Ketika Diri Cenderung Pada Dunia Ingatlah Kematian
276 Allah Memiliki Nama Nama Yang Mulia dan Sempurna
277 Mencari Lingkungan Yang Baik Adalah Perkara Yang Diinginkan Dalam Islam
278 Syarat diterimanya Suatu Amalan
279 Nasehat Merupakan Bagian Terpenting Bagi Muslimin
280 Kesempurnaan Seorang Mukmin Adalah Dengan Ilmu
281 Haramnya Musik dan Nyanyian
282 Butuhnya Kaum Muslimin Terhadap Sikap Sabar
283 Rizki yang Baik Diberikan Hanya Kepada Mukminin
284 Khutbah Nikah Yang pernah Diucapkan Rasulullah
285 Perhatikan Tauhid Wahai Saudaraku
286 Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah adalah Pedoman Hidup
287 Amalan Yang Paling Dicintai Adalah Yang Terus Menerus Walaupun Sedikit
288 Kemlailah Kepada Allah, Gempa Adalah Ujian
289 Kengerian kengerian dihari Kiamat
290 Bekal Yang Terbaik Untuk Akhirat Adalah Takwa
291 Jangan Berputus Asa Dari Rahmat Allah, Rahmat Allah Itu Luas
292 Takutlah Terhadap Neraka, Perbaiki Aqidahmu
293 Meniru Orang Yang Mulia Adalah Kemuliaan
294 Balasan Bagi Orang Yang Bertauhid Adalah Surga
295 Kalau Kalian Mencintai Allah Maka Ukutilah Rasul Allah
296 Meraih Kebahagian Dunia dan Akhirat Perlu Sikap Bersungguh-sungguh
297 Tujuh Golongan Yang Mendapat Naungan Allah Pada Hari Kiamat
298 Ikhlaskanlah Amalmu Untuk Allah, Sesungguhnya Jalan Dakwah Ini Berat
299 Al-Quran Adalah Pedoman Bagi Kehidupan Manusia
300 Jalan Menuju Allah Adalah Berat, Maka Bersabarlah Wahai Mukminin
301 Ketika Terjadi Fitnah Kembalilah Kepada Allah
302 Mari Kita Sambut Bulan Ramadhan Dengan Gembira
303 Manfaatkan Bulan Ramadhan dengan Banyak Amal Sholih
304 Perkara Yang Dapat Menghindarkan Diri dari Syaitan
305 Pendahuluan dan Kebangkitan Ilmiyah
306 Keterangan terhadap Bakr Abdillah Abu Zaid
307 Ilmu itu Ibadah (Ikhlas Dlm Menuntut Ilmu)
308 Ilmu itu Ibadah (Mengikuti Sunnah Rasulullah)
309 Selalu Berada Diatas Jalan Salafus Sholih
310 Selalu Merasa Takut Pada Allah
311 Selalu Merasa Diawasi Oleh Allah
312 Membuang Rasa Sombong & Besar Diri
313 Bersikap Qona’ah dan Zuhud
314 Berhias dengan Kemilau Ilmu Syar’i
315 Berhias Dg Muru’ah (Menjaga Harga Diri)
316 Bersenang-senang dengan Sifat Kejantanan
317 Meninggalkan Kemewahan
318 Berpalig dari Majelis Sia-sia
319 Berpalig dari Kegaduhan dan Keributan
320 Berhias dengan Kelemah lembutan
321 Memperhatikan (Berpikir)
322 Berhias dg Sifat Kokoh dan Teliti
323 Tanya Jawab Permasalahan-permasalahan Adab Penuntut Ilmu
324 Bersabar Dalam Menuntut Ilmu
325 Cara Menuntut Ilmu dan Tingkatannya
326 Menuntut Ilmu dr Seorang Guru
327 Memelihara Kehormatan Guru
328 Modal Penuntut Ilmu Adalah Guru
329 Semangat Seorang Guru pd Pelajaran
330 Terlarangnya Mengambil Ilmu dr Ahlul Bid’ah
331 Pengertian Ilmu
332 Keutamaan Ilmu
333 Hukum Menuntut Ilmu
334 Adab Untuk Ikhlas dlm menuntut Ilmu
335 Adab Untuk Mengangkat diri dari kebodohan
336 Adab Berlapang dada dlm perselisihan yang bukan Prinsip
337 Adab untuk Beramal dg Ilmu yg dimiliki
338 Berdakwah dan Hikmah dlm menyampaikannya
339 Adab untk Bersabar dan Menghormati Para Ulama
340 Tatsabbut dan Pentingnya Pemahaman yg benar
341 Tidak Ikhlas Untuk Allah Dalam Menuntut Ilmu
342 Siapa Yang Menuntut Ilmu Karena Dunia Maka Dia Akan Binasa
343 Perbaikilah Urusan Akhiratmu, Allah Akan Perbaiki Urusan Duniamu
344 Pentingnya Ikhlas Untuk Allah Dalam Menuntul Ilmu
345 Penjelasan Terhadap Pemahaman Tarekat Sufi Tentang Taqwa dan Ilmu
346 Meninggalkan Amal adalah Jalan Menuju Kegagalan dalam Mencapai Ilmu
347 Mengambil Ilmu Dari Kitab Bukan Dari Para Ulama Maka Dia Akan Sesat
348 Mengambil Ilmu Dari Orang Muda dan Bukan Kepada Ulama adalah Kesalahan Besar
349 Tidak Bertahap Dalam Menuntut Ilmu adalah Kesalahan
350 Pertama Yang Dilakukan Oleh Penuntut Ilmu Adalah Menghafal Al Quran
351 Wajib Bagi Seorang Penuntut Ilmu Untuk Menghapal Dasar-dasar Ilmu
352 Enam Perkara Yang Harus Diperhatikan Oleh Seorang Penuntut Ilmu
353 Tiga Perbuatan Yang Harus Dijauhi Bagi Penuntut Ilmu
354 Siapa Yang Merendah Diri Karena Allah Maka Allah Akan Mengangkatnya
355 Siapa Yang Berbuat Sombong Maka Allah Akan Mengadzabnya
356 Tergesa-gesa Dalam Mendapatkan Hasil dari Menuntut Ilmu
357 Ilmu tidak Akan Didapatkan Sampai Seseorang Mengorbankan Segalanya
358 Rendahnya Keinginan Seorang Penuntut Ilmu
359 Seorang Penuntut Ilmu Harus Memiliki Semangat Yang Tinggi
360 Sikap Suka Menunda Waktu dan Angan-angan
361 Pangjangnya Angan-angan Adalah Modal Untuk Bangkrut
362 Sebelumnya dan Kutipan Ucapan Ulama Tentang Ilmu
363 Ikhlaskan Niat dalam Menuntut Ilmu dan Cara Menuntut Ilmu
364 Sikap yang Sepantasnya bagi Seorang Guru Kepada Muridnya
365 Hak Seorang Guru Secara Umum
366 Hak Seorang Guru Secara Khusus
367 Ucapan Seorang Guru Bahwa Allah yang Lebih Tahu
368 Jeleknya Sikap Fanatik
369 Peringatan dari Menuntut Ilmu Karena Dunia
370 Metode Seorang Dalam Mengajar
371 Bahayanya Menyibukkan Diri dengan Manusia
372 Menyebarkan Ilmu dan Melembutkan Hati
373 Faedah Persatuan dan Kerukunan
374 Dakwah Ahlussunnah Dakwah Para Rasul
375 Jangan Bermajelis dengan Ahlu Bid’ah
376 Prioritas dakwah Islamiyyah
377 Bahaya Menyelisihi Ulama
378 Bahaya Mengikuti Gaya Hidup Orang Kafir
379 Pemboikotan Salaf terhadap Ahli Bid’ah
380 Pengagungan Sunnah Nabi Jalan Keselamatan
381 Pengagungan Terhadap Sunnah
382 Manhaj dalam Tabayun dan Tasabut
383 Risalah Tabukiyah
384 Sunnah dan Penegaknya
385 Landasan Syari’at Ketika Datang Subhat
386 Allah Menurunkan Kebenaran & Allah Membelanya
387 Sabar Menghadapi Cobaan dr Allah
388 Sabar Diatas Agama Allah
389 Ulama Pengganti Para Nabi
390 Al-Quran Kalamullah Bukan Makhluq
391 Kaum Mu’minin Melihat Allah di Syurga
392 Perbuatan Hamba & Taqdir Allah
393 Pembicaraan Tentang Shahabat Rasulullah
Isi DVD 3 :
1 Permasalahan Iman
2 Lafadz Kita terhadap Al-Quran
3 Larangan Berbuat Ghibah
4 Nasehat Taqwa
5 Penjelasan Fitnah Sururiah
6 Wajib Mengikuti Manhaj Salaf
7 Sifat-sifat Seorang Ahlussunnah
8 Iman Bertambah Dengan Ketaatan dan Berkurang dengan Kemaksiatan
9 Pembagian Manusia Yang Ada di Alam Dunia ini
10 Cara Memahami Al-Quran Yaitu Dengan Mentabburinya
11 Berakhlaklah Dengan Akhlak Yang Mulia
12 Bahaya Fanatisme Golongan
13 Bahaya Bergaul Dengan Penguasa
14 Perkara Yang Menghancurkan Islam
15 Membongkar Kesesatan Islam Liberal (JIL)
16 Bagaimana Seseorang Dikatakan Ahlussunnah
17 Al-Walo’ Wal Baro’ Didalam Islam
18 Tanya Jawab dengan Ustadz
19 Kisah Taubatnya Fudhail bin Iyadl
20 Syari’at Menisbatkan Diri Pada Salaf
21 Fitnah Yang Terjadi Pada Salafiyah
22 Persaksian Mereka Yang Pernah Ikut Al-Qiyadah
23 Membongkar Kedustaan Rasul Palsu
24 Prinsip dan Kaidah Manhaj Ahlussunnah
25 Bantahan Untuk Setiap Kemungkaran dan Hawa Nafsu
26 Adakah Bid’ah Hasanah
27 Pengantar Syaikh Muhammad Al-Imam
28 Bersungguh sungguh Dalam Ibadah Pada Allah
29 Sikap Lari Dari Fitnah
30 Larangan Mencari Kekurangan Manusia
31 Hilangnya Ikhlas Sebab Penyimpangan
32 Berpegang Dengan Tali Allah
33 Memuliakan Ulama Ahlul Hadits
34 Sikap Lemah Lembut
35 Sikap Yang Benar terhadap Ahli Bid’ah
36 Makna Laa ilaaha illallah
37 Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Pemerintah
38 Menghadapi Fitnah
39 Keutamaan Mengikuti Salaful Ummah
40 Kiat Ahlussunnah menghadapi fitnah
41 Sikap Ahlussunnah menghadapi fitnah
42 Adab Tholabul Ilmi
43 Amar Ma’ruf Nahi Munkar
44 Nasehat Untuk Tholabul Ilmi
45 Sifat-sifat Seorang Ahlussunnah
46 Manhaj Dalam Mengkritik Permasalahan Dalam Agama
47 Nikmatnya Persaudaraan Sesama Muslim
48 Bahaya Islam Liberal dan Radikal
49 Prinsip Dakwah Ahlussunnah
50 Dua Nikmat Yang Memperdaya
51 Muhadhoroh Syaikh Salim Bagian Pertama
52 Muhadhoroh Syaikh Abdullah Bagian Pertama
53 Muhadhoroh Syaikh Salim Bagian Kedua
54 Muhadhoroh Syaikh Salim Bagian Ketiga
55 Muhadhoroh Syaikh Abdullah Bagian Kedua
56 Muhadhoroh Syaikh Salim Bagian Keempat
57 Muhadhoroh Syaikh Abdullah Bagian Ketiga
58 Istiqomah Diatas Manhaj Dakwah
59 Membongkar Borok-borok Bid’ah
60 Sambutan Panitia Dauroh
61 Syaikh Kholid Dlufairi Sesi 1
62 Syaikh Abdullah Sesi 2
63 Syaikh Abdullah Sesi 3
64 Syaikh Abdullah Sesi 4
65 Syaikh Abdullah Sesi 4
66 Syaikh Abdullah Sesi 5
67 Nasehat dari Al-Ustadz
68 Bertakwalah Kepada Allah, Karena Dengan Takwa inilah Bekal Kebahagian Dunia dan Akhirat
69 Neraka Jahannam, Kengerian didalamnya, dan Sifat-sifat Penduduknya
70 Bersihkan Ibadah dari Syirik dan Bersihkan Sunnah dari Bid’ah
71 Setiap Jiwa Pasti Akan Merasakan Mati, Maka Beramallah Sebelum Kematian Menjemputmu
72 Biografi Ibnul Qoyyim al Jauziah
73 Pembagian Nikmat
74 Pembagian Hati
75 Hati yang Mati dan Hati Yang Sakit
76 Hati Yang Murni Adalah Hati Mukmin
77 Penyebutan Hakekat Penyakit Hati
78 Sebab dan Pengaruh Yang Tampak Pada Penyakit Jasad dan Hati
79 Obat Penyakit Hati Ada 2 Yaitu Thobi’ah dan Syari’ah
80 Materi Kebaikan Adalah Kehidupan dan Cahaya
81 Kehidupan Hati Adalah Mendahulukan al Haq diatas Selainnya
82 Tidak Ada Kebahagian Bagi Hati Kecuali Bila Allah Semata Menjadi Sesembahannya
83 Adzab Bagi Orang Yang Dunia Menjadi Tujuannya
84 Enam Perkara Dalam Mencari Nafkah Supaya Diberkahi Allah dan Adzab Bagi Pemuja Dunia
85 Perbekalan Yang Bisa Diambil Dari Dunia Adalah Dengan Meninggalkannya
86 Dunia Akan Menghinakan Orang Yang Mencintainya
87 Bersandarnya Seseorang Pada Makhluq Akan Membahayakan Dirinya Sendiri
88 Allah Adalah Dzat Yang Maha Kaya Yang Tidak Butuh Pada Hambanya
89 Allah Adalah Dzat Yang Maha Tahu Atas Segala Sesuatu
90 Al-Quran Adalah Obat dan Penyembuhan Bagi Penyakit Hati
91 Perkembangan Hati Hanya Terjadi Pada Hati Yang Bersih Dari Kotoran
92 Faedah Menahan Pandangan Dari Yang Haram
93 Tauhid Adalah Pembersih dari Kesyirikan
94 Tercelanya Mempunyai Dua Wajah dalam Islam
95 Kesucian Hati Dari Kenajisan-kenajisan dan Kotoran-kotoran
96 Pakaian Lahir Menunjukkan Bathin Seseorang
97 Ambilnya Dhohir Ayat dan Hadits dan Jangan Kaku
98 Kalau Hati Itu Suci Maka Tidak Akan Berpaling Hati Tersebut dari Al-Quran dan Sunnah
99 Mensucikan Kotoran Dari Badan Dengan Air, Mensucukan Pengaruh Dosa dengan Taubat
100 Sebaik-baik Bekal Bagi Seorang Muslim Adalah Takwa dan Takwa Itu Tempatnya Dihati
101 Rahasia Doa Ghufronaka Ketika Keluar Dari WC
102 Tiga Perbuatan Keji Yang Langsung Allah Vonis Dalam Al Quran
103 Sesungguhnya Orang Kafir dan Musyrik Adalah Najis Sebagaimana Firman Allah
104 Perbuatan Syirik Adalah Perbuatan Melecehkan Allah
105 Kaum Musyrikin Akan Masuk Neraka Bersama Sesembahan Mereka
106 Praduga Buruk Kaum Musyrikin Kepada Allah
107 Kaum Musrikin Adalah Kaum Yang Mencela Allah dan Rasulnya
108 Ahlu Syirik Pencela Allah dan Ahlul Bid’ah Pencela Rasulullah
109 Najisnya Perbuatan Dosa besar dan Kemaksiatan
110 Termasuk Dosa Besar Yang Paling Berat Adalah Zina dan Liwath (Homoseks dan Lesbian)
111 Perbuatan Zina dan Liwath Berawal dari Melepaskan Pandangan dari Yang Haram
112 Tanda-tanda Penyakit Hati dan Kesehatannya
113 Salah Satu Tanda Hati Pernyakit Adalah Dia Rela Dalam Kemaksiatan dan Kebodohan
114 Janganlah Merasa Ngeri Mengikuti Al-Haq ini, Karena yang Mengikutinya Sedikit
115 Tidak Merasa Takut Sendirian Selama Bearada diatas Al-Haq
116 Obat yang Paling Bermanfaat bagi Hati adalah Al-quran
117 Bagi Hati yang Sehat, Kebahagian Hati Hanya Bersama Allah bukan Selainnya
118 Hati yang Sehat Keinginannya Seluruhnya untuk dijalan Allah
119 Obat Penyembuh Penyakit Hati dan Penguasaan Jiwa atasnya
120 Asal Suatu Jiwa Adalah Selalu Memerintahkan Perbuatan Buruk Kecuali Jiwa yang Dirahmati Allah
121 Apabila Allah Menghendaki Kebaikan pada Seseorang Maka Allah Jadikan Jiwanya Suci dan Baik
122 Cara Pengobatan Penyakit Hati
123 Muhasabah Diri Sebelum Beramal
124 Muhasabah Diri Setelah Beramal
125 Bahayanya Meninggalkan Muhasabah (intropeksi Diri)
126 Intropeksi Diri denga apa-apa yang Telah dilakukan
127 Orang yang Merugi Adalah Orang yang Mengabaikan Muhasabah Diri
128 Kemanfaatan dalam Intropeksi Diri
129 Faedah Intropeksi Diri Bagi Seorang Insan
130 Faedah Seorang Melihat Hak Allah Pada Dirinya Sendiri
131 Penyembuhan Penyakit Hati Karena Sebab Syaitan
132 Berlindung dari Syaitan yang Terkutuk
133 Rahasia Membeca Isti’adzah Sebelum Membaca Al-Quran
134 Muyassar II
135 Berbagai macam bonus berupa CHM Artikel Islam berbahasa Indonesia yang berjumlah lebih dari 1000 artikel dan CHM dan ebook Kitab para Ulama berbahasa Arab. Dan semua ini kami berikan gratis untuk anda

Satu Tanggapan to “DVD Kajian Ahlus Sunnah”

  1. Salim said

    Bismillah,

    Afwan, ralat alamat alamat Tasjilat Al-Ilmi untuk Paket DVD Dakwah, silahkan kunjungi http://formulahaji.com

    Admin Formulahaji.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: